Xây nhà 4 tầng nhưng chỉ xin phép xây 3 tầng thì bị xử lý ra sao ?

 

CÂU HỎI:

Nhà tôi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng ngôi nhà 3 tầng , nhưng tôi đã xây thành 4 tầng. Vậy nhà tôi sẽ bị xử lý như thế nào?


Xây nhà sai phép


TRẢ LỜI: 

Anh/ chị đã xây nhà sai nội dung Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp và bị xử lý theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP:
- Lập biên bản ngừng việc xây dựng, yêu cầu tự phá dỡ phần công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng.
- Trường hợp Anh/ chị không tự phá dỡ phần công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ. Anh/ chị phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét