Xin hỏi về thủ tục hoàn công xây dựng nhà dân tại quận 1

 

Phần câu hỏi:

Nhà tôi xây dựng xong từ năm 2006 và đã có GPXD. Nhưng do nhiều việc nên không thể làm hoàn công xây dựng. Nay cần hoàn tất các thủ tục hoàn công xây dựng này tôi cần phải làm những thủ tục gì? Nhà của tôi được xây dựng đúng như giấy phép xây dựng.

Hoàn công xây dựng

Phần trả lời: 


Trường hợp nhà của Ông (Bà) xây dựng đúng như giấy phép xây dựng :

Trước hết Ông (Bà) cùng nhà thầu xây dựng và đơn vị tư vấn thiết kế tổ chức nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng (theo mẫu số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-UB ngày 17/01/2006 của UBND Thành phố).

Sau đó Ông (Bà) liên hệ cơ quan chức năng để đăng ký quyền sở hữu công trình theo qui định.

Về thành phần hồ sơ đăng ký QSH công trình đề nghị Ông (Bà) liên hệ tại: Trụ sở UBND Quận 1 - quầy số 5 tổ tiếp nhận và trả kết quả (phòng 101) hoặc tại Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố để được hướng dẫn cụ thể.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét