Các khoản tiền phải nộp khi hợp thức hóa nhà đất

 

Các khoản tiền phải nộp khi hợp thức hóa nhà đất bao gồm :

- Lệ phí trước bạ: Khi cấp GCNQSD đất, gia đình bạn phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5%  giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBNN tỉnh, thành phố ban hành).

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và các tài sản gắn liền với đất và Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất:

+ Đối với cá nhân, hộ gia đình tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100000 đồng/ giấy đối với cấp mới.


Đóng tiền hợp thức hóa nhà đất


Trường hợp GCN cấp cho cá nhân, hộ gia đình chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25000 đồng/ giấy cấp mới.

+ Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này) được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

- Ngoài ra còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo.

Vì căn cứ vào khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Những cá nhân hoặc hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định, được UBNN xã, phường, thị trấn xác nhận không xảy ra tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Giấy tờ về QSD đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai .

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính, sổ ĐK ruộng đất;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng QSD đất, mua, bán nhà  gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được UBNN xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.”

Tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất khách hàng truy cập: http://www.phaplynhadat.com/2015/02/hop-thuc-hoa-nha-dat.html

1 nhận xét:
Write nhận xét
  1. địa ốc long phát :Trang thông tin với những bài viết đánh giá có tính chuyên môn cao của các chuyên gia bất động sản trong nước và quốc tế

    Trả lờiXóa