Xin phép xây dựng, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng

 


Xin phép xây dựng, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng

1. Xin phép xây dựng, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng


Người xin cấp GPXD phải có một trong những loại giấy tờ sau:

- GCN QSD đất nếu làm nhà trên nền đất trống.

- Giấy CN QSH nhà  & QSD đất hoặc Giấy chứng nhận sở hữu nhà, nếu làm nhà trên nền nhà cũ.

- Giấy chứng nhận QSD đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ địa chính mà không có tranh chấp.
- Quyết định cho thuê đất, giao đất của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Giấy tờ thừa kế đất, nhà được UBND phường xã xác nhận về thừa kế, không có tranh chấp.
- Những giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp 
- Những giấy tờ chuyển nhượng đất, mua bán nhà ở kèm theo quyền sử dụng đất ở được UBND Phường/Xã/Thị trấn, Quận/Huyện xác nhận không có tranh chấp.

- Bản án hoặc Quyết định của TANN hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật.

Xin cấp giấy phép xây dựng


2.Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng


UBNN cấp tỉnh tổ chức cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, công trình xây dựng cấp I; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tôn giáo; công trình tượng đài ; quảng cáo; những công trình trục đường phố chính trong đô thị, trên các tuyến đường; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

UBNN cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

UBNN xã cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

3.Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng 


Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP

4. Liên hệ dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng


Hãy gọi cho chúng tôi theo Hotline: 0934482626 (A.Đức) để được tư vấn miễn phí dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét